Verslag en cijfers E-Rally 2014

Op zaterdag 17 mei 2014 organiseerde de stichting E-rally de eerste rally voor uitsluitend elektrische voertuigen in Nederland en België. Meer dan 100 equipes gingen de uitdaging aan om over een afstand van minimaal 200 kilometer hun parcourskennis, behendigheid en efficiencyvaardigheden met elkaar te meten.

Op dit unieke event werden dus meer dan 20.000 kilometer volledig brandstofvrij afgelegd; geen benzine- en dieseldampen, minimale fijnstofuitstoot en vrijwel geruisloos!

Middels sponsoring, deelnemersbijdragen en een veiling is (na aftrek van kosten) een bedrag van Eur 35.805,- opgehaald voor stichting JustDiggit.

De volgende E-rally zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei 2016

Verkort overzicht verlies en winst en balans per 31-12-2014.

 

Balans 2014
Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Vlottende activa
Vorderingen €2.137,34
Liquide middelen €9.828,81
Totaal: Vlottende activa €11.966,15
Schulden kort
Overlopende passiva  €130,45
Crediteuren €0,00
Omzetbelasting €314,06
Totaal: Schulden kort €183,61
Resultaat
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)  €12.149,76
Totaal: Resultaat €12.149,76
Totaal: Balans €12.149,76 €12.149,76

 

Winst- en verliesrekening 2014
Netto omzet
Opbrengst veiling  €19.840,00
Opbrengst inschrijfgeld €17.965,57
Opbrengst sponsoring  €48.354,52
Totaal: Netto omzet  €86.160,09
Afdracht Sponsoring JustDiggit €35.805,00
Kosten organisatie e-rally
Diverse materialen
Organistie route
Locatie en catering kosten
Totaal: Kosten organisatie €29.975,60
Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Reclame/advertenties
Overige promotie kosten
Algemene kosten
Webdesign en onderhoud
Administratie/accountantskosten
Oprichtingskosten
Financiële lasten
Totaal: Overige bedrijfskosten €8.229,73
Totale kosten €74.010,33
Totaal: Winst- en verliesrekening  €86.160,09
Resultaat  €12.149,76